Spremna beseda

Vsebina gradiv opredeljuje

  • pojem in izvor renesanse,
  • dogodke, ki so soustvarjali obravnavano obdobje, 
  • opis družbe in gospodarstva v tem času ter 
  • občudujoč razvoj znanosti in umetnosti od 14. do 16. stoletja.

Didaktični elementi učne snovi so izpuščeni. Vsebina je namenjena informiranju, poglabljanju in zahtevnejšemu šolskemu delu ter je zgolj zbirnik vsebin in fotografskega materiala o renesansi, ki nam prihrani dolgotrajno brskanje za informacijami po medmrežju.